Search
Close this search box.

Vervolgmodule 3 "Sportpaarden"

Prestaties en voeding gaan hand in hand

Een passend rantsoen voor sportpaarden

Sportpaarden vragen een rantsoen dat voldoet aan de eisen die zij stellen om een prestatie te kunnen leveren (en gezond te blijven). Deze eisen kunnen verschillend zijn afhankelijk van de discipline. Bij problemen in de conditie, prestaties en herstel moet altijd het rantsoen (én de training) grondig tegen het licht worden gehouden. 

Dierenartsen die sportpaarden begeleiden moeten in staat zijn het rantsoen te beoordelen. Een verkeerd rantsoen leidt tot gezondheidsklachten en minder goede prestaties. Denk aan spieraandoeningen en maagzweren. 

Dr. Carolien Munsters (Equine Intergration) geeft in deze cursus haar bijdrage over trainingsadviezen voor de verschillende disciplines.

Praktische zaken